Kenapa forex haram

Hukum Trade Forex, Halal atau Haram ?

 

kenapa forex haram

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Cheap online Kenapa Forex Haram You can order Kenapa Forex Haram after check, compare the and check day for shipping. Some people are are interested Kenapa Forex Haram with the cheap price. While the item could possibly be priced similarly at different shops. cookbook/10(K). Buying Kenapa Forex Haram You can order Kenapa Forex Haram after check, compare the values and check day for shipping. Some people are are interested Kenapa Forex Haram in the cheap price. While the item could possibly be priced similarly at different shops. Ebook pdf. Forex Bitcoin Free. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Buy Kenapa Forex Haram You can order Kenapa Forex Haram after check, compare the values and check day for shipping. Some people are want to buy Kenapa Forex Haram /10(K).Sehari selepas keluarnya kenyataan tersebut, saya cuba mengintai beberapa forum-forum di internet untuk melihat reaksi dan komen trader-trader Forex terhadap keputusan tersebut.

Agak terkejut apabila mendapati perbincangan tentang isu ini di sebuah forum online mencecah pages kenapa forex haram dalam masa kurang 24 jam!!! Sebenarnya isu Forex online telah acapkali dibincangkan dan dijelaskan kedudukan hukumnya oleh mereka yang ahli dalam Syariah khasnya bidang Muamalat, kenapa forex haram.

Pada pertengahan tahun lepas, JAKIM telah menganjurkan satu muzakarah membincangkan isu Forex ini, di mana saya beserta beberapa penyelidik lain dari ISRA telah membentangkan satu kertas kerja berkenaan isu-isu Syariah dalam Forex. Antara resolusi yang dicapai dalam muzakarah ini ialah operasi Forex online yang dijalankan oleh individu melalui platfom elektronik kenapa forex haram banyak unsur yang tidak menepati Syariah. Namun, kenapa forex haram daripada resolusi muzakarah tersebut tidaklah sekuat impak fatwa oleh Majlis Fatwa Kebangsaan baru-baru ini.

Apatah lagi kenyataan pengerusinya Tan Sri Prof Dr. Abdul Shukor tersebar luas di media-media tempatan dan antarabangsa. Sebagai individu yang hadir dalam satu slot Muzakarah Fatwa Kebangsaan tersebut dan membentangkan kertas kerja Forex, saya ingin berkongsi tentang sudut manakah yang dikatakan bermasalah dalam operasi Forex ini. Saya yakin tidak akan ada trader kecil-kecilan akan berforex di platfom Forex online jika broker tidak memberikan leverage.

Secara mudahnya leverage kenapa forex haram gandaan kewangan yang diberikan oleh broker supaya individu dapat berdagang Forex melebihi modal sebenar. Contohnya jika broker memberikan leveragebererti dengan deposit sebanyak USD, seorang trader dapat melakukan trading bernilai USD10,!!!

Dari sudut feqah, akad yang paling hampir dengan unsur leverage ialah akan Qard iaitu pinjaman kewangan. Iaitu broker memberi pinjaman kepada trader sejumlah wang untuk diniagakan. Jadi apa masalahnya dengan leverage?

Apabila leverage kenapa forex haram satu bentuk pinjaman, di sini terdapat unsur mensyaratkan akad jual beli dengan pinjaman. Atau dengan kata lain, broker memberi pinjaman kewangan dengan syarat trader hendaklah melakukan trading Forex dengan broker.

Dua akad disekalikan dan tidak dipisahkan. Kerana pemberian kenapa forex haram hanya akan terpapar di platfom apabila seseorang trader membuka satu-satu posisi. Di dalam feqah, meletakkan syarat akad jual beli lain di dalam akad pinjaman adalah tidak dibenarkan. Pengharamannya disepakati secara ijmak oleh seluruh ulama.

Dari sudut feqahnya ia adalah satu bentuk jual beli al-Sarf yang pada zaman kenapa forex haram seumpama menukar emas dengan perak, kenapa forex haram, atau menukar dinar dengan dirham, kenapa forex haram. Syarak telah meletakkan syarat bahawa dalam jual beli al-Sarf hendaklah berlaku penyerahan dua item yang ditukar. Dalam konteks forex, mesti berlaku penyerahan antara dua matawang di dalam majlis akad, dengan mengambil kira bahawa penyerahan boleh berlaku secara hakiki fizikal dan juga hukmi konstruktif.

Contoh penyerahan fizikal ialah dengan menyerahkan matawang secara langsung kepada orang yang membelinya. Manakala contoh penyerahan hukmi ialah melalui pemindahan wang dari akaun ke akaun lain. Berlakukah Qabd dalam Forex online? Untuk menjawab persolaan ini kita perlu memahami bagaimana operasi forex dijalankan. Sesuatu perdagangan forex dijalankan dengan cara membuka posisi open position terhadap instrumen yang dipilih. Kemudian, kenapa forex haram, diakhiri dengan menutup posisi close position terhadap instrumen tersebut.

Di dalam Shariah, tuntutan qabd daripada transaksi ini ialah: i Anda hendaklah menyerahkan matawang USD kepada broker; dan ii Broker hendaklah menyerahkan matawang EUR kepada anda, kenapa forex haram.

Dalam Forex online, berlakukah dua perkara tersebut? Jawapannya: Broker tidak akan mengkreditkan serta-merta matawang yang anda beli ke dalam akaun anda. Kemudian, anda menutup posisi tersebut pada harga 1. Anda mendapat keuntungan sebanyak 50 pip. Anda untung USD Ini kerana selagi anda tidak menutup posisi pertama, anda tidak mungkin dapat menikmati apa-apa keuntungan sebenar daripada kenaikan harga EUR berbanding USD.

Ketika close position, trader akan menjual balik EUR yang dibelinya. Di sinilah berlakunya isu Syariah. Kerana ketika trader membuat penutupan posisi close positiondia akan menjual balik matawang yang dibelinya dari broker sedangkan dia belum lagi melakukan qabd terhadap matawang yang dibelinya. Dalam satu hadis, Nabi S. Jadi, perdagangan forex secara online didapati tidak menepati tuntutan syarak kerana trader yang membuka sesuatu posisi akan menutupnya balik, atau dengan kata lain membeli sesuatu instrumen dan menjualnya balik sebelum berlakunya qabd terhadap matawang yang dibelinya.

Ia termasuk dalam larangan hadis yang dikemukakan tadi. Antaranya kewujudan unsur rollover interest dalam sesetengan broker Forex, atau dikenali oleh trader-trader Forex sebagai swap. Iaitu apabila trader tidak menutup posisi melebihi 24 jam, sejumlah interest akan dikreditkan atau didebitkan ke akaun trader berdasarkan posisi yang dibuka, dan mengikut kadar faedah dua matawang yang terlibat dalam transaksi. Begitu juga dengan isu spekulasi dalam Forex online, kenapa forex haram, yang dilihat sebagai spekulasi yang melampau.

Ya, ramai yang tidak bersetuju spekulasi dijadikan alasan haramnya Forex online. Kerana dalam mana-mana pelaburan pun, wujudnya unsur spekulasi. Yang dimaksudkan dengan spekulasi dalam konteks Forex online ialah spekulasi yang melampau dan menyamai perjudian.

Seolah-olah, trader mempertaruhkan depositnya, dan broker mempertaruhkan leverage yang diberikan kepada trader. Dalam posisi buy, jika pergerakan harga mengarah ke atas, maka trader akan untung berganda-ganda. Sebaliknya jika pergerakan harga menurun ke bawah, trader akan rugi dengan dahsyatnya yang boleh membawa kepada kerugian yang sepenuhnya.

Menurut Dominic Corelo, analisa empirikal menunjukkan bahawa 95 peratus individu yang berdagang spot forex mengalami kerugian yang total terhadap modal yang dilabur dalam beberapa bulan sahaja. Resolusi dari Muzakarah JAKIM dan keputusan fatwa oleh Majlis Fatwa Kebangsaan sepatutnya adalah satu tuah kepada kita kerana menyedarkan kita dari terus mengaut rezeki dari sumber yang tidak jelas, kenapa forex haram.

 

 

kenapa forex haram

 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Buy online Kenapa Forex Haram You can order Kenapa Forex Haram after check, compare the values and check day for shipping. Some people are want to buy Kenapa Forex Haram in the cheap price. While the item may be priced similarly at different shops/10(K). #Get it Buying Kenapa Forex Haram You can order Kenapa Forex Haram after check, compare the values and check day for shipping. Some people are are interested Kenapa Forex Haram in the cheap price. While the item could possibly be priced similarly at different shops. Ebook pdf. Forex Bitcoin Free. ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Buy Kenapa Forex Haram You can order Kenapa Forex Haram after check, compare the values and check day for shipping. Some people are want to buy Kenapa Forex Haram /10(K).